مرحله جدید ثبت نام خودروهای وارداتی از امروز + قیمت


مرحله جدید ثبت نام خودروهای وارداتی از امروز + قیمت – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249170/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

بخوانید:  کلاهبرداری 100 میلیاردی از 146 نفر به بهانه پیش فروش خودرو!