مزایده به‌جای امحا؛ تصمیم جدید برای خودروهای خارجی متروکه

بدین‌منظور متقاضیان می‌توانند تا ١۴ خرداد برای بازدید از این‌خودروها و شرکت در این مزایده اقدام کنند.

هفدهم خردادماه نیز پاکت‌های مربوط به این مزایده بازگشایی شده و برندگان آن اعلام خواهند شد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244606/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%87

بر این اساس، ٣ هزار و ۵٨۴ دستگاه خودرو در خردادماه به‌مزایده گذاشته می‌شود که از این تعداد، ٢ هزار و ٨٩٧ دستگاه خودرو سبک شامل سواری و شاسی‌بلند هستند.

برخلاف همیشه که خودروهای متروکه تحویل‌شده به‌سازمان تملیکی به‌منظور امحا، قطعه‌قطعه شده و قطعاتشان به‌مزایده گذاشته شده یا جهت امور پژوهشی در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه قرار می‌گرفت، این ‌بار قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی از برگزاری مزایده برای این خودروها خبر داده است.