معاون اقتصادی رییس جمهور: صنعت خودرو خراسان تقویت می‌شود


معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: خراسان می تواند یکی از کانون‌های خوب صنعت خودرو باشد، حضور در این نمایشگاه نیز تقویت پایگاه صنعت خودرو در این استان است.منبع