معاون اقتصادی رییس جمهور: صنعت خودرو خراسان تقویت می‌شود

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: خراسان می تواند یکی از کانون‌های خوب صنعت خودرو باشد، حضور در این نمایشگاه نیز تقویت پایگاه صنعت خودرو در این استان است.منبع

بخوانید:  از کجا رسیده ایم به واردات خودروهای دست دوم !