معیشت مردم نباید به نرخ تورم و ارز مرتبط شود


معیشت مردم نباید به نرخ تورم و ارز مرتبط شود – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248719/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

بخوانید:  استارت طرح فروش دیگنیتی پرایم و پرستیژ (طرح ماماران)