مهمترین مانع رشد تولید در صنعت خودرو، تشدید خودتحریمی است.

شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این باره گفت: خودتحریمی یکی از مهمترین موانع تولید در کشور است و عواملی مانند تحریم های خارجی تنها دلیل آن است. با عرض پوزش از تعلل برخی مقامات دولتی.

چه موانع تولیدی در صنایع و تولیدکنندگان مختلف با چالش های جدی مواجه بوده است؟

متاسفانه صدور پروانه کسب برای فعالان اقتصادی زمان بر بوده و حداقل یک سال زمان می برد. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دولت حق دخالت در امور تولید را ندارد و تولیدکنندگان و بازرگانان مورد حمایت جدی دولت قرار می گیرند.

برخی از فعالان، حمایت دولت از تولیدکنندگان را در کشور می دانند آیا دولت نقش موثری در حمایت از تولید داشته است؟

اگرچه پنجره واحد برای تسهیل امور در حوزه تولید و تجارت ایجاد شد، اما عدم هماهنگی دستگاه های دولتی مانع از پیشرفت امور در حوزه تولید و تجارت و فلج شدن صنایع کشور شد، لذا ضروری است. بررسی صدور پروانه کسب و تولید. متاسفانه حضور مافیا در خودروسازی مانع رشد تولید در این صنعت شده است و عواملی مانند تحریم های خارجی تنها بهانه ای برای بی توجهی برخی مدیران دولتی است.

با توجه به شعار سال چه راهکاری برای مشارکت حداکثری مردم در حمایت از تولید و سرمایه گذاری در این بخش پیشنهاد می کنید؟

امیدواریم در سال جاری دولت که در راس آن نهاد عالی به نام جهش تولید است با مشارکت مردم سرمایه گذاران را در رسیدن به اهداف تعیین شده در حوزه تولید به ویژه خودرو یاری دهد. صنعت.

بخوانید:  روش های نوین مقابله با آلودگی صوتی در شهرها. از فواره های صوتی گرفته تا درختکاری

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249030/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA