ناظر جدید شرکت «ایران یاسا» منصوب شد.


ناظر جدید شرکت «ایران یاسا» منصوب شد – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249415/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  اجباری شدن تحویل خودروهای تعویضی