نصب بیش از 183000 شارژر برای وسایل نقلیه الکتریکی عمومی در آمریکا


بیش از 183000 شارژر برای وسایل نقلیه برقی عمومی در ایالات متحده نصب شده است – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249393/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

بخوانید:  روزنامه دنیای خودرو - شماره 1872