نمادهای بزرگ خودرو ترجیح داده شد


نمادهای بزرگ ماشین به جکپات رسیدند – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248721/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

بخوانید:  آغاز فروش اقساطی Back X3 Pro (خرداد 1403 هجری قمری)