نمادهای ماشین بالاخره سبز شدند!


نمادهای ماشین بالاخره سبز شدند! – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249384/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

بخوانید:  خودرو جدید جی7 برقی - E50A بر روی سامانه قرار گرفت