نمادهای ماشین هنوز در یک مارپیچ رو به پایین هستند!


نمادهای ماشین هنوز در یک مارپیچ رو به پایین هستند! – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249180/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84

بخوانید:  آیا سانتافه نفس نفس می زند؟ زمان تعویض پمپ روغن سانتافه فرا رسیده است!