نوسازی و توسعه ناوگان مینی‌بوس؛ یک ضرورت مغفول مانده


نوسازی و توسعه ناوگان مینی‌بوس؛ یک ضرورت نادیده گرفته شده – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249270/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84

بخوانید:  نمادهای گروه خودرویی همگام با کل بورس سقوط کرد