نوسازی کامیون ها و تراکتورها در سال جاری اولویت ندارد


تعمیر کامیون ها و تراکتورها در اولویت امسال نیست – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248933/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  طرح پیش فروش شاهین اتوماتیک (سامانه یکپارچه)