نیازهای ارزی ۹ میلیارد دلاری صنعت خودرو برای دستیابی به هدف تولید امسال


نیازهای ارزی صنعت خودرو برای رسیدن به هدف تولید امسال به 9 میلیارد دلار می رسد – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249150/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

بخوانید:  شرایط فروش نقدی راهنمای X22 Pro (ژوئن 1403)