هشدار به واردکنندگان خودروهای برقی


هشدار برای واردکنندگان خودروهای برقی – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248820/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

بخوانید:  دستورالعمل ساخت داخل وزارت صمت مانع از تنوع واردات موتورسیکلت به کشور می‌شود؟