هنوز از افزایش تخلفات رانندگی به پلیس اطلاع داده نشده است


هنوز پلیس از افزایش میزان تخلفات رانندگی مطلع نشده است – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249182/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  لغو قرعه کشی خودرو تا اطلاع ثانوی