واردات خودرو؛ راه رقابتی شدن بازار

سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه راه‌حل رقابتی شدن بازار واردات خودرو است، بیان کرد: زمانی که بازار به شکل غیرمعقولی محدود شده است، به سمت قیمت‌های بالاتر گرایش دارد. اگر اجازه دهیم درصدی از خودروها وارد شوند، رفاه مصرف‌کننده بیشتر خواهد شد و…

منبع: https://car.ir/news/26111-import-makes-market-competitive

بخوانید:  نوسان نرخ ارز عامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت خودرو در بازار