ورود خودروهای فرسوده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی تضمین شده است

برای گزارش دادن «اخبار خودرو» به نقل از تسنیم،دولت می تواند در اجرای مصوبه 190058/ت61385 هجری قمری مورخ 19/10/1402 ه. برای خودروهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ 19/10/1402 هجری قمری و در سامانه جامع تجارت به سرزمین اصلی معرفی شد.

به همین منظور منبع ارزی جدید تحت عملیات ارزی بدون تبدیل ارز تحت عنوان «از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات – بند (ج) تبصره (7)» ایجاد شد. ماده واحده قانون بودجه سال 1402 هجری قمری.

تمامی کدهای تعرفه هشت رقمی در گروه های 8701، 8702، 8703 و 8704 مشروط به استفاده از منبع ارز ذکر شده در بالا هستند.

وضعیت نمایندگی برای کدهای تعرفه انتخابی باید «از بند (ج) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 انتخاب شود و تأیید خدمات پس از فروش این وضعیت نمایندگی در فرآیند ثبت سفارش الزامی است. .

با تصویب هیأت وزیران، خودروهای ساخت آمریکا یا برند آمریکایی و خودروهای دارای برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی، بوگاتی (خودروهای مستثنی از بند (1) تفاهم نامه مشترک «شورای عالی» دولت») مشمول مناطق آزاد تجاری و مناطق آزاد تجاری نمی باشند. گمرک ویژه اقتصادی و ایران) از تصمیم فوق استفاده می کنند و نمی توانند درخواست ثبت کنند.

مجوز انجام معاینه فنی و تکلیف خودروهای مذکور در فرآیند ثبت سفارش ساخت به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی صادر شد.

تا اطلاع ثانوی فقط کاربرانی که کارت بازرگانی فعال دارند می توانند از اینجا سفارش و وارد کنند.

بخوانید:  طرح فروش و پیش فروش ساینا S

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248349/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF