ورود شورای رقابت به بحث عدم احراز صلاحیت برخی افراد در سامانه یکپارچه عرضه خودرو

برخی متقاضیان عنوان کرده‌اند در حالی که تمام شرایط لازم برای احراز صلاحیت را داشته‌اند اما صلاحیت آنها به اشتباه تایید نشده و بدین‌ترتیب امکان ثبت‌نام در سامانه یکپارچه را از دست داده‌اند و از خرید بازمانده‌اند.

سپهر دادجوی توکلی ادامه داد: «شورای رقابت جهت ساماندهی به بازار خودرو، در مصوبه 543 خود از وزارت صمت خواسته است در سامانه‌ای یکپارچه و متمرکز اقدام به ارائه نوبت خرید کند و با تمهیداتی که کارگروه خودرو شورای رقابت پیشنهاد کرده است، با اولویت‌بندی این امکان فراهم شود که فرد متقاضی و واجد شرایط‌، انتخاب‌های جایگزین داشته باشد.»

وی ادامه داد: «مدیریت طراحی و اجرا در وزارت صمت انجام شده است و از همین رهگذر تاکنون بسیاری از متقاضیان توانسته‌اند به خوبی و به راحتی عملیات اجرایی داشته باشند.»

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244725/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

آنها عنوان کرده‌اند برای ثبت‌نام خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه با وجود اینکه حساب وکالتی افتتاح کرده و مدت زیادی نیز مبلغ 100 میلیون تومان آنها در نزد بانک‌ها بلوکه بوده است، اما بدون دلیل در حالی که نه مالک خودرویی هستند و نه پلاکی به نام آنها ثبت شده است، از خرید خودرو بازمانده‌اند و کسی نیز پاسخگوی آنها نیست.

بخوانید:  7 تحول سیستم ترمز خودروهای خودران چیست؟