وزیر صمت دستور رسیدگی به سرقت ارز برای مجموعه داران خودرو را صادر کرد


دستور وزیر صامت بررسی مبادلات ارزی مونتاژکنندگان خودرو – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249032/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  تعیین تکلیف قیمت مونتاژی ها در شورای رقابت