وی 560 میلیون دلار ارز برای واردات لاستیک اختصاص داد


اختصاص ۵۶۰ میلیون دلار ارز به واردات لاستیک – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249351/%DB%B5%DB%B6%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

بخوانید:  کاهش قیمت چینی ها ادامه دارد