پادکست روزنامه دنیای خودرو – چهارشنبه 24 فروردین 1403 ه

پادکست روزنامه دنیای خودرو – چهارشنبه 24 فروردین 1403 ه

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248594/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-15-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1403

بخوانید:  تولید نمونه اولیه هایما ۸S در ایران خودرو خراسان