پورشه، لامبورگینی و فراری، پیشگام استفاده از فناوری ترمز دیسکی کامپوزیت بودند.


پورشه، لامبورگینی و فراری، پیشگامان فناوری دیسک ترمز کامپوزیت – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248968/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C

بخوانید:  طرح فروش فوق العاده هایما 7X + قیمت