پیش فروش مشارکت در تولید ۴ محصول ایران خودرو بدون قرعه کشی

پیش فروش مشارکت در تولید چهار محصول ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه و مطابق با محدودیت های فردی قبلی از روز دوشنبه ۶ تیر تا زمان تکمیل ظرفیت آغاز می گردد.منبع