چرا از جتا در بازار استقبال نشد؟


چرا از جتا در بازار استقبال نشد؟ – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249166/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  نگاهی به قیمت خودروهای هیبریدی در بازار ایران