چین نمی خواهد آبروی خود را با ورود به صنعت خودروسازی ایران خدشه دار کند


چین نمی خواهد آبروی خود را با ورود به صنعت خودرو ایران خدشه دار کند – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249277/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF

بخوانید:  وعده مدیرعامل کرمان موتور: بازگشت آرامش به بازار