چین و هند بزرگترین واردکنندگان اسانس هستند


چین و هند بزرگترین واردکنندگان اسانس هستند – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249080/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87

بخوانید:  اعلام قیمت چانگان CS35 پلاس وارداتی