کارخانه قطعات یدکی ایران به زودی تعطیل می شود


کارخانه لوازم یدکی ایران به زودی تعطیل می شود – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248867/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بخوانید:  دوازدهمین نمایندگی‌ استاندارد لاماری افتتاح شد