کاهش قیمت 1.5 میلیارد خودروی هونگچی در بازار


سقوط قیمت 1.5 میلیارد خودروی هونگچی در بازار – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249398/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-1-5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%88%D9%86%DA%AF%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

بخوانید:  نشانه هایی از حذف قیمت گذاری اجباری خودرو؟