کاهش مصرف 22 میلیون لیتری بنزین با توسعه گاز طبیعی فشرده


کاهش 22 میلیون لیتری مصرف بنزین با توسعه گاز طبیعی فشرده – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248724/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-CNG

بخوانید:  مهلت 3 روزه واریز وجه برای متقاضیان خودرو شاهین