کاهش ۷۰ درصدی خودرو ناقص در گروه صنعتی ایران‌خودرو


با برنامه‌ریزی صورت گرفته در تامین قطعات و طبق تاکیدات مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، خودروهای دارای کسری قطعه در سایت تولیدی خزر در روز پنجم مردادماه به صفر رسید.منبع