کاهش 5 تا 7 درصدی قیمت خودروهای تجاری


کاهش 5 تا 7 درصدی قیمت خودروهای تجاری – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249284/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

بخوانید:  قیمت جدید محصولات بهمن موتور (اردیبهشت 1402)