کلاهبرداری 100 میلیاردی از 146 نفر به بهانه پیش فروش خودرو!


کلاهبرداری 100 میلیاردی از 146 نفر به بهانه پیش فروش خودرو! – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249161/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  همکاری دو غول آمریکایی و اتریشی در حوزه باتری‌