کنترل قیمت مواد اولیه؛ تنها راهکار برای مهار تورم در صنعت خودرو

به گزارش «اخبار خودرو»،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر کنترل قیمت مواد اولیه به عنوان راهکاری موثر برای مهار تورم در صنعت خودرو تاکید کرد.
علی جدی کنترل قیمت مواداولیه را راهکاری موثر برای مهار تورم در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: «یکی از روش‌ها برای کنترل قیمت مواد اولیه که در گذشته نیز از سوی کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد و توسط وزارت صمت اجرایی شد، صادرات مواد اولیه مازاد بر نیاز داخل بود.»
وی افزود: «از دیگر راهکارهای کنترل قیمت، عرضه مواد اولیه مازاد بر نیاز در بورس کالاست که موجب رقابت در عرضه شده، این در حالی سات که در گذشته با کاهش عرضه مواد اولیه و رقابت در تقاضا
مواجه بودیم.»
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت می‌تواند با عوارض بر صادرات میزان عرضه مواد اولیه در داخل را مدیریت کند، تاکید کرد: «دولت با تغییر در عوارض صادرات مواد اولیه می‌تواند التهابات ناشی‌از نوسان نرخ دلار را مدیریت کند به نحوی که ابتدا نیاز داخل تامین و سپس مازاد تولید صادر شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: «با تعیین عوارض بر صادرات مواد اولیه از جهش قیمت‌ها جلوگیری شده و تولیدکنندگان داخل برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکلی مواجه نخواهند بود؛ در غیر این صورت قیمت مواداولیه تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد و بر نرخ تولیدات داخلی از جمله خودرو تاثیر مستقیم داشته و بازار را متشنج خواهد کرد.»

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244410/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88