کودکان و نوجوانان بیشتر در معرض حوادث هستند


کودکان و نوجوانان در برابر تصادفات آسیب پذیرتر هستند – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248999/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA

بخوانید:  حضور بی نظیر ایران با بزرگترین غرفه در نمایشگاه خودرو روسیه