گزارش وزیر صمت به مجلس از واردات خودرو


گزارش خاموش وزیر به مجلس از واردات خودرو – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248897/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  برنامه ایران خودرو برای افزایش تولید و عرضه هایما