12 سیلندر به توربو “نه” می گویند!


12 سیلندر به توربو “نه” می گویند! – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249125/%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88-%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA

بخوانید:  سالانه عمر قانونی بیش‌از ۱۳میلیون خودرو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد