3 سال وقفه برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه


اتاق تنفس 3 ساله برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249163/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

بخوانید:  طرح فروش اقساطی وانت آریسان 2