41 میلیون سهامدار در بورس وجود دارد


حضور ۴۱ میلیون سهامدار در بورس – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248693/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B4%DB%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

بخوانید:  دنا استاندارد ایمنی عابر پیاده را دریافت کرد