53 هزار واحد در بورس سقوط کرد!


53 هزار واحد در بورس سقوط کرد! – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248733/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%B5%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

بخوانید:  1.7 میلیون خودرو تا پایان سال تولید می شود؟