طرح جنگی ژاپن برای مقابله با نفوذ چین در بازار خودرو

نقشه جنگی ژاپن برای مقابله با نفوذ چین در بازار خودرو

درباره سایت ماشین وب سایت خودرو با هدف اطلاع رسانی در زمینه خودرو در آذر سال 92 فعالیت خود را آغاز کرد. سعی کرده ایم مرجعی برای اطلاعات و مشخصات فنی خودروها در ایران باشیم و بتوانیم به صورت تخصصی خودروها را مقایسه، قیمت گذاری، تست و بررسی کنیم. ما همیشه پذیرای انتقادات و پیشنهادات … ادامه

مشکلات و مصیبت های طرح ماشین مادران

مشکلات و مصائب طرح خودروی مادران

موضوع اختصاص خودرو به مادران در قالب مصوبات مجلس با چالش هایی همراه بود و آمارها حاکی از آن است که از یک سو خودروسازان نمی توانند به خوبی به تعهدات خود عمل کنند و از سوی دیگر برخی از مادران موفق به دریافت خودرو نشدند. . بسیاری از مادران بیشتر … منبع: https://car.ir/news/28348-mothers-cars-problems

لامبورگینی از تولید خودروهای برقی کناره گیری کرد

عقب نشینی لامبورگینی از ساخت خودروهای برقی

درباره سایت ماشین وب سایت خودرو با هدف اطلاع رسانی در زمینه خودرو در آذر سال 92 فعالیت خود را آغاز کرد. سعی کرده ایم مرجعی برای اطلاعات و مشخصات فنی خودروها در ایران باشیم و بتوانیم به صورت تخصصی خودروها را مقایسه، قیمت گذاری، تست و بررسی کنیم. ما همیشه پذیرای انتقادات و پیشنهادات … ادامه

قیمت کارخانه محصولات سایپا برای خرداد 1403 هجری شمسی اعلام شد

قیمت کارخانه محصولات سایپا برای خرداد 1403 هجری شمسی اعلام شد

قیمت کارخانه محصولات سایپا برای خرداد 1403 هجری شمسی اعلام شد – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249291/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1403-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

قیمت جدید کارخانه محصولات سایپا (خرداد 1403 هجری شمسی) اعلام شد.

طرح فروش خودروهای کوییک و شاهین (ویژه متقاضیان سامانه یکپارچه)

درباره سایت ماشین وب سایت خودرو با هدف اطلاع رسانی در زمینه خودرو در آذر سال 92 فعالیت خود را آغاز کرد. سعی کرده ایم مرجعی برای اطلاعات و مشخصات فنی خودروها در ایران باشیم و بتوانیم به صورت تخصصی خودروها را مقایسه، قیمت گذاری، تست و بررسی کنیم. ما همیشه پذیرای انتقادات و پیشنهادات … ادامه

پادکست روزنامه دنیای خودرو – دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 ه

تیگو 8 پرومکس

پادکست روزنامه دنیای خودرو – دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249290/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-31-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1403

مجموعه ای از خودروهای کلاسیک فولکس واگن; از بیتل تا گلف و تیپ 2

مجموعه ای از خودروهای کلاسیک فولکس واگن;  از بیتل تا گلف و تیپ 2

مجموعه ای از خودروهای کلاسیک فولکس واگن; از بیتل تا گلف و تیپ 2 – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249289/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%DB%B2

تبلیغات اروپایی آپولو تایر برای Wordstein Ultrak Pro

تبلیغات اروپایی آپولو تایر برای Wordstein Ultrak Pro

تبلیغات اروپایی آپولو تایر برای Wordstein Ultrak Pro – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249288/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88

“پژوهشگاه صنعت نفت” علاوه بر بهبود مصرف سوخت

"پژوهشگاه صنعت نفت" علاوه بر بهبود مصرف سوخت

«مرکز تحقیقات صنعت نفت» با بهبود مصرف سوخت – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249287/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA

جدول قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی – 31 اردیبهشت 1403

تیگو 8 پرومکس

جدول قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی – 31 اردیبهشت 1403 – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249286/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C