NIO و FAW برای توسعه خودروهای الکتریکی با فناوری تعویض باتری همکاری می کنند


همکاری “NIO” و “FAW” برای توسعه خودروهای الکتریکی با فناوری تعویض باتری – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249373/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-NIO-%D9%88-FAW-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6

بخوانید:  استفاده از شبیه‌ساز برای ارتقای خودران