آیا سن خودروها تغییر می کند؟

آیا سن خودروها تغییر می کند؟

رئیس پلیس راهور فرجه ضمن اعلام لغو رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت سن مصرف جدید، تایید کرد که سن مصرف جدید کلیه وسایل نقلیه موتوری (سبک، نیمه سنگین و سنگین) مطابق با قوانین جاری در حال بررسی است. استانداردهای بین المللی سردار سید تیمور حسینی…

منبع: https://car.ir/news/28140-vehicles-exhausting-age-will-change

بخوانید:  واردات خودرو ۲۰ هزار دلاری برای مصرف طبقه فرودست جامعه نیست!