آیا فیلتر روغن تاریخ انقضا دارد؟


آیا فیلتر روغن تاریخ انقضا دارد؟<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248955/%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بخوانید:  شروع فروش خودروی فوق دستی داینا پلاس با موتور EF7P