از «همکاری با شرکای خارجی» تا «رونمایی از موتور ملی سه سیلندر GDI»


از «همکاری با شرکای خارجی» تا «رونمایی از موتور ملی سه سیلندر GDI» – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248685/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87

بخوانید:  آماده سازی خودروهای اورژانسی آریان موتور برای سرویس محصولات JAC و ShakMoto