اصرار مجلس بر واردات خودروهای فرسوده


اصرار مجلس بر واردات خودروهای فرسوده – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249089/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بخوانید:  طرح فروش ویژه هایما 7X برای متقاضیان سیستم یکپارچه