امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت نفت سپاهان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


امضای تفاهم نامه بین شرکت نفت سپاهان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249137/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

بخوانید:  برنامه دوساله برای برقی‌ سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران