اولین پیش فروش محصولات ایران خودرو در سال 1402

به گزارش «اخبار خودرو»،به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگی های مجاز میرساند شرایط پیش فروش برخی از محصولات شرکت ایران خودرو صرفاً جهت بخش دوم اولویت های تابستان 1402 با موعد تحویل مرداد 1402 به شرح ذیل اعلام می گردد.

اولین پیش فروش محصولات ایران خودرو در سال 1402

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244268/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1402

در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نمـوده انـد و اسـامی ایشـان بـه عنـوان بخـش دوم اولویـت تابسـتان بـه ایـن شـرکت اعـلام شـده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده می توانند در این بخشنامه ثبت نام نمایند.

بخوانید:  قیمت خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو