اولین پیش فروش محصولات ایران خودرو در سال 1402

متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نمـوده انـد و اسـامی ایشـان بـه عنـوان بخـش دوم اولویـت تابسـتان بـه ایـن شـرکت اعـلام شـده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده می توانند در این بخشنامه ثبت نام نمایند.

به گزارش «اخبار خودرو»،به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگی های مجاز میرساند شرایط پیش فروش برخی از محصولات شرکت ایران خودرو صرفاً جهت بخش دوم اولویت های تابستان 1402 با موعد تحویل مرداد 1402 به شرح ذیل اعلام می گردد.

اولین پیش فروش محصولات ایران خودرو در سال 1402

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244268/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1402

در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

بخوانید:  کاهش ۷۰ درصدی خودرو ناقص در گروه صنعتی ایران‌خودرو