به Excel 30K MVM X55 مراجعه کنید. فراخوان ملی مدیران وسایل نقلیه موتوری

به Excel 30K MVM X55 مراجعه کنید.  فراخوان ملی مدیران وسایل نقلیه موتوری

10 روز از MVM می گذرد

منبع: https://car.ir/news/28274-mvm-recall-30k-x55-axle-iran

بخوانید:  حضور شهرک اتومبیل گودرزی در بزرگ‌ترین گردهمایی خودروسازان و فعالان صنعت ‌خودرو