تاکسی سورن رسما وارد ناوگان بین‌شهری می‌شود

در قرارداد به امضا رسیده میان ایران خودرو و اتحادیه شرکت‌های تعاونی سواری و کرایه بین‌شهری، ۲۵۰۰ تاکسی سورن به این اتحادیه تحویل خواهد شد.منبع

بخوانید:  آیا انصراف دهندگان از طرح‌های فروش خودرو می‌توانند دوباره ثبت‌نام کنند؟