خودروسازان دولتی؛ عقب مانده از برنامه

خودروسازان دولتی؛  عقب مانده از برنامه

در سال 1402 هجری قمری خودروسازان کشور نتوانستند به برنامه تولیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آنها در نظر گرفته بود دست یابند. اما در مقایسه با سال 1401 رشد تولید را تجربه کردند. با توجه به معاملات خصوصی خودروسازان، مجموع …

منبع: https://car.ir/news/28100-gov-carmakers-behind-the-schedule

بخوانید:  یک شرط عجیب در صدور بیمه شخص ثالث